Velkommen til svømmekurs.no

Disse sidene er beregnet på foreldre som ønsker mer informasjon eller sende ungene sine på svømmekurs.

Her finner du informasjon om:
- hvilke kurs som finnes
- hvor og hvordan melde på kurs
- hvilke kurs/arrangør som er best for deg
- hvem som holder kurs

I tillegg finner du bakgrunnsinformasjon om:
- hygiene
- sykdommer
- hva er en god svømmeinstruktør
- råd til egen veiledning av unge

Alle bilder: © Harald Gjerde.