Svømmekurs
 

I Norge er det 2 forbund som holder svømmekurs; Norges svømmeforbund (NSF) og Norges livredningsselskap (NLS). I tillegg er det en del mindre aktører som holder kurs som bl.a. badeland og Studentsamskipnadene. En rekke små aktører som f.eks. Neptuns barn er private selskap som driver kommersielt, men er registrert som forening gjennom NSF. Disse fungerer i praksis som stiftelser og har høy kvalitet på svømmeinstruktørene.
     Det er 2 nasjonale oversikter på svømmekurs i Norge. I tillegg har de enkelte kretser og klubber oversikt på sine hjemmesider.

Kursagenten
Dekker alle kurs i Norge fra alle organisasjoner, NSF, NLS, badelandene, Studentsamskipnadene og andre aktører. De som markedsfører svømmekurs må betale og det er ikke alle som legger ut sine kurs på disse sidene.

Trygg i vann
Ny nettportal fra NSF som dekker alle svømmekurs fra sine klubber og "stiftelser" i Norge. Kan søke etter type kurs og kommune/fylke. Oversiktlig og utfyllende informasjon.

d

Alle bilder: © Harald Gjerde